Čtenářské poplatky 

                                                          

   děti do 15 let                                      30 Kč

   studující                                              60 Kč

   důchodci do 70 let                              60 Kč

   ostatní                                                 80 Kč

  důchodci nad 70 let                               0 Kč

internet  (1/2 hod. denně)                   0

  tisk A 4 jednostranně černobíle            2 Kč

  tisk A 4 oboustranně černobíle             3 Kč


  tisk A4 jednostranně barevně             10 Kč

  tisk A4 oboustranně barevně              20 Kč


Kopírovací služby - ceny stejné jako pro tisk.

Upomínky poštou

 1. upomínka                                          20 Kč                 

 2. upomínka                                          40 Kč

 3. upomínka                                          50 Kč

 4. upomínka                                        100 Kč

   Upomínky e–mailem

1. a 2. upomínka zdarma, ostatní následují poštou.