Čtenářské poplatky

  děti do 15 let                                 40 Kč    

  půlroční (od 1. 7. do 31. 12.)         20 Kč  

   studující  a důchodci do 70 let           70 Kč    

   půlroční (od 1. 7. do 31. 12.)             35 Kč

   

   občané nad 70 let                                 0 Kč

   

   ostatní                                              100 Kč  

   půlroční (od 1.7. do 31.12.)                50 Kč

-------------------------------------------------

Internet  (1/2 hod. denně)                   0        

dále nad 1/2 hodiny za každých započatých 15 minut  20 Kč

 

-------------------------------------------------------

 Tisk a kopírování

  tisk A 4 jednostranně černobíle            3 Kč

  tisk A 4 oboustranně černobíle             5 Kč

 

  tisk A4 jednostranně barevně             15 Kč

  tisk A4 oboustranně barevně              30 Kč

---------------------------------------------------------

Upomínky Českou poštou

 1. upomínka                                          30 Kč                 

 2. upomínka                                          50 Kč

 3. upomínka                                          70 Kč

 4. upomínka                                        100 Kč

--------------------------------------------------------

MVS                                                        70 Kč

--------------------------------------------------------

  Upomínky e–mailem

1. a 2. upomínka zdarma

ostatní jsou již odesílány Českou poštou

Vypsány jsou základní poplatky. Ostatní účtované poplatky Vám sdělí knihovnice.