Anketa spokojenosti
Pokud se chcete vyjádřit k činnosti knihovny, máme v knihovně připravený krátký dotazník. Ten můžete vyplnit a vložit do boxu.