Průzkum spokojenosti uživatelů knihovny

Na dotazy odpovědělo 26 čtenářů takto:

1. Knihovnu a její služby využíváme pro: 

    volný čas 25 

    studium     1

2. Jak často knihovnu navštěvujete?

   za 14 dní       7

   za měsíc      17

   častěji            2 

3. Využíváte webovou stránku knihovny?

   ano            14

    ne             12

4. Vyhovuje vám provozní doba knihovny?

   ano           26

5. Jak jste spokoje/spokojena s nabídkou knihovny?

  spokojen   17

  velmi spokojen  9

6. Vyhovuje Vám umístění knihovny?

  ano      26