Práce žáků základní školy

V současné době jsou v knihovně vystaveny práce žáků  6., 7. a 8. třídy ZŠ Mezimostí s názvem Obal knihy podle mne, které opět zdobí dětské oddělení knihovny. Škole děkujeme za zapůjčení krásných návrhů.