Interní metodický pokyn 1/2022

  M  ě s t s k á   k n i h o v n a   Veselí nad Lužnicí

 

Účinnost od:   1.3.2022

Číslo směrnice: Interní metodický pokyn 1/2022

Přílohy:

Dodatky:

Změny:

Zpracovala: Eva Různarová

Postup při obsluze cizinců – občanů Ukrajiny

 

1. Občanům Ukrajiny poskytujeme všechny PREZENČNÍ (= na místě v knihovně) služby zdarma, a to bez registrace.

V knihovně je jim umožněn přístup k internetu /30 minut/ a wi-fi zdarma ve všech odděleních knihovny.
 

2. ABSENČNÍ  služby (=odnést, ale vrátit) lze využít  po registraci a ztotožnění čtenáře.

a) Čtenář se prokáže pasem s razítkem strpění, které platí do 31.3. 2023.

Pokud nemá pas byla mu přidělena hraniční průvodka se štítkem o strpění.

b) Čtenář předloží doklad o ubytování. Ten musí mít každý; bez něho by nedostal dočasnou ochranu/strpění.

c) Čtenář zaplatí registrační poplatek dle Knihovního řádu:

Děti 30,- Kč

Studenti, důchodci 60,- Kč

Dospělí 80,- Kč

 

3. Děti mají buď svůj pas nebo jsou zapsané v pase rodičů. Všechny mají hraniční průvodku.

 

4. Čtenáři, kterému je víc jak 18 let, tvrdí, že je z Ukrajiny a nemá žádný doklad o totožnosti (ani vnitřní pas, OP, ani řidičský průkaz) nelze půjčit absenčně.

 

5.  Obsluha zkopíruje všechny dokumenty a přiloží je k podepsané přihlášce čtenáře

 

-------------------------------

                                                                                                Eva Různarová