Čtenářské poplatky (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)

                                            Kč

   děti do 15 let                        30

   studující                                60

   důchodci do 70 let                60

   ostatní                                  80

  důchodci nad 70 let                 0

internet                                 0

  tisk A 4 jednostranně              2

  tisk A 4 oboustranně               3

Kopírovací služby - ceny stejné jako pro tisk.

Upomínky poštou

 1. upomínka                          15                   

 2. upomínka                          30

 3. upomínka                          45

 4. upomínka                        100

   Upomínky e–mailem

1. a 2. upomínka zdarma, ostatní následují poštou.